Vill ni bli ett agilt företag?

Och kunna hantera framtiden?

Vill ni ha hjälp med er agila transformation?

Growthshapers agila managementmodell bygger på empirisk forskning. Rätt applicerad ökar den er tillväxt och stärker innovationsförmågan. Samtidigt bygger ni en attraktiv kultur och kan locka rätt kompetenser.

Growthshaper arbetar med mätning, analys, rådgivning och coachning för att hjälpa företag att bli bättre anpassade till dagens oförutsägbara marknad. Vi gör det genom vår framforskade agila managementmodell.


Utforska det nya agila managementidealet.

Förstå hur det ska tillämpas i ditt bolag.


Growthshaper erbjuder målbild och ledstång för hur ni blir optimalt adaptiva och resilienta samt tillväxt- och innovationsfokuserade.


Agilt, 'både-och-management' är den nya konkurrensfaktorn

Management som både är entreprenöriellt och operationellt effektivt hanterar ditt företags utmaningar i en snabbföränderlig värld.


Growthshaper stöttar växande bolag med framforskad best practice och managementmetodik som gynnar både tillväxt och innovation. Ett erbjudande som få konkurrenter matchar.


Förenklat kan man säga att Growthshaper erbjuder ett agilt ramverk som rätt applicerat ökar er tillväxt och stärker innovationsförmågan. Samtidigt bygger ni en attraktiv kultur och kan locka rätt kompetenser.

Våra kunder är beslutsfattare, företagsledare, styrelse och investerare i växande företag. Bolag som vill säkra verksamhetens tillväxt- och innovationsförmåga. Growthshaper mäter, analyserar, utbildar och coachar.


Vår mission är att våra kunder ska få fantastiskt frigörande management. Vi vill frigöra företagets potential, medarbetarnas fulla potential och engagemang , samt bidra till att företagen genuint bidrar till samhällets hållbarhet.

Varför har både-och-management blivit så viktigt?

En stabil värld erbjuder förutsägbarhet. Så var det förr. Men nu är världen snabbrörlig, osäker, komplex och tvetydig (kallas också VUCA). Se denna utmärkta video om dagens svårbehärskade affärslandskap.


I en oförutsägbar marknad måste företag vara flexibla för att kunna anpassa sig efter nya förutsättningar. Och entreprenöriella för att greppa nya affärsmöjligheter. Men också ha lagom mycket struktur för att vara effektiva. Management måste balansera dessa olika behov. Agilt är ett nyckelord. Både-och ett annat.

Growthshaper har en egen framforskad modell som visar hur sådant agilt management ska se ut. Hur nära eller långt ifrån ligger ert management Growthshapers best-practice-modell?


Svara på tolv frågor och få en analys tillbaka.


Eller boka ett möte med oss och få den färdiga analysen direkt.

.app - Growthshapers verktygsplattform

Growthshapers verktygsplattform är under utveckling. För närvarande testar vi vilka verktyg som ger mest värde och som genererar betalningsvillighet. Vi vill gärna ha din feedback.

Om Growthshaper

Vi mäter, analyserar, utbildar och coachar i managementfrågor utifrån vår framforskade agila managementmodell. Vi bygger en digital plattform för datadriven analys, lärande samt självhjälp i managementfrågor. Vi stödjer företagsledare, beslutsfattare, investerare och styrelser i växande bolag som vill säkra bolagets tillväxt- och innovationsförmåga. Av särskilt intresse är att hjälpa verksamheter över de känsliga faserna före och efter 20, 50 respektive 150 medarbetare.

Vår managementmodell bygger på Annika Steibers uppmärksammade forskning om management i de framgångsrika agila Silicon Valley-bolagen Google, Tesla, LinkedIn, Facebook, Apigee och Twitter.


Utifrån denna har vi byggt en managementmetodik som visar styrkor och svagheter i befintligt management och hur detta ska utvecklas för att bli optimalt tillväxt- och innovationsorienterat.


Growthshaper ägs av Niklas Angmyr och Annika Steiber.

Blogg

bra samverkan viktigare än strategisk organisations-design

Jag blev indragen i en intressant diskussion med namnkunnig COO. Personen ställde sig frågor kring hur man ska leda en organisation som är designad av team som arbetar tvärfunktionellt.


I diskussionen blev jag tvungen att rannsaka mina uppfattningar vilket alltid är nyttigt. Och som har landat i en bloggpost om hur långt kan man sätta tilltro till en vald design.


Läs mer här.

53 möjliga förbättrings-insatser för mer agilitet

Growthshapers modell för agil transformation beskriver önskat läge i tio olika områden. Genom vår analys kan styrkor och svagheter och dess trender kartläggas. Om något område kräver förbättring så finns i bloggposten en lista på 53 olika insatser. Listan är förstås inte uttömmande.


Läs listan med förbättringsförslag.

Mjukvaran kraschar pyramiden - för framtiden är skriven i kod

Min starka uppfattning är att varje bolag ska ha en strategi för hur de kan placera mjukvara centralt i sitt affärserbjudande. Och vad händer då? Jo, om mjukvaran (eller digitalisering om man så vill) är etapp 1 så är förändrad management- och organisationsdesign etapp 2. Varför då?


Läs Niklas hela blogginlägg

Om 7 år är agila organisationer vanligare än byråkratiska. Har din organisation tagit för höjd för det?

2025 är agilt vanligare än byråkrati. Agilt management leder till organisationer som är snabbare och bättre på att skapa kundvärde. 2025 kommer byråkrati vara hopplöst gammaldags.


Vad gör din organisation för att få ett agilt management?


Läs hela blogginlägget.

Fler bloggposter finns här.