hackar er tillväxt?

är ni tillräckligt innovativa?

Growthshapers managementmodell bygger på empirisk forskning och rätt applicerad stärker den ditt företags tillväxt och innovationsförmåga.


på köpet bygger ni kultur och blir attraktiva för rätt kompetens.

Både-och-management är den nya konkurrensfaktorn

Management som både är entreprenöriellt och operationellt effektivt hanterar ditt företags utmaningar i en snabbföränderlig värld.


Growthshaper stöttar kunder med framforskad benchmark och managementmetodik som gynnar både tillväxt och innovation. Ett erbjudande som få konkurrenter matchar.


Förenklat kan man säga att Growthshaper erbjuder en övergripande 'hälso-check' på bolagets management. Där 'hälsan' brister i jämförelse med vår modell erbjuder vi fördjupad analys, lösningsdialog och stöd i förbättringsarbetet. 


Våra kunder är People & Culture Managers, beslutsfattare, företagsledare och investerare som vill säkra bolagets tillväxt- och innovationsförmåga. Growthshaper utbildar, coachar och levererar plattformstöd.

.app - Growthshapers verktygsplattform

Growthshapers verktygsplattform, kallad Growthshaper.app, är under utveckling. För närvarande testar vi vilka verktyg som ger mest värde - och som genererar betalningsvillighet. Vi vill gärna ha din feedback.

Varför har både-och-management blivit så viktigt?

En stabil värld erbjuder förutsägbarhet. Så var det förr. Men nu är världen snabbrörlig, osäker, komplex och tvetydig (kallas också VUCA). 


I en oförutsägbar marknad måste företag vara flexibla för att kunna anpassa sig efter nya förutsättningar. Och entreprenöriella för att greppa nya affärsmöjligheter. Men också ha lagom mycket struktur för att vara effektiva. Management måste balansera dessa olika behov. Både-och är ett nyckelord. 


Growthshaper har en egen framforskad modell som visar hur sådant management ska se ut.

Hur nära eller långt ifrån ligger ert management Growthshapers benchmark?

Svara på åtta frågor och du får en analys tillbaka via mejl.

Om Growthshaper

Vi utbildar och coachar i managementfrågor utifrån vår framforskade managementmodell. Vi bygger en digital plattform för datadriven analys, lärande samt självhjälp i managementfrågor. Vi stödjer företagsledare och investerare som vill säkra bolagets tillväxt- och innovationsförmåga.


Vår managementmodell bygger på Annika Steibers uppmärksammade forskning om management i framgångsrika Silicon Valley-bolag som till exempel Google, Tesla, LinkedIn och Facebook.  


Utifrån denna har vi byggt en managementmetodik som visar styrkor och svagheter i befintligt management och hur detta ska utvecklas för att bli optimalt tillväxt- och innovationsorienterat.


Growthshaper ägs av Niklas Angmyr och Annika Steiber.

Blogg

Är behovet av rätt management underskattat?

Jag upplever att i bedömning av tillväxtföretag så läggs mycket fokus på innovation, affärsmodell, patent, marknad etc. Och det är ju bra. Men varför läggs så mycket mindre fokus på hur bolag styrs och vilket management som föreligger? 


På ett nyligen bevistat seminarium där bolag som söker kapital restes inga sådana frågor från publiken, som huvudsakligen besöktes av investerare. Varför? Är detta en blind fläck?


Läs mer.

Varför är många problem inom organisationer så svåra att hantera?

En duktig bilmekaniker kan plocka isär en bil i dess beståndsdelar. Och sedan sätta ihop den igen. Bilen är komplicerad men inte värre än att man kan förklara hur den fungerar. Helheten består av summan av dess delar. Bilen representerar ett komplicerat system.


Men hur är det med organisationer?


Läs mer.

Befogenheter – bättre än tillitsbaserat ledarskap

Jag har de senaste året, allt oftare, mött ordet BEFOGENHET. Och ja, med stora bokstäver, för det har varit väldigt centralt för, dels den före detta börs-VD som vände ett skuldtyngt statligt bolag till vinst på några få år, dels den grundare av en ung i hög grad digitaliserad revisions- och ekonomibyrå.


I det första fallet: börs-VDn utgick ifrån att personalen var företagets största och viktigaste tillgång som hade tillräcklig kunskap och förmåga samt ville göra ett bra jobb. Den givna konsekvensen av detta var ...


Läs mer.

Fler bloggposter finns här.