Är ni ett växande bolag?


Har ni ett management som ger varaktiga hållbara förutsättningar?

Growthshaper arbetar med mätning, analys, utbildning och coachning för att hjälpa växande bolag att bli bättre på tillväxt och innovation. Vi gör det genom vår framforskade managementmodell.


Klicka HÄR för en kostnadsfri snabbanalys.

Utforska det nya managementidealet. Förstå hur det ska tillämpas i ditt växande bolag.

Gå Growthshapers utbildning.

Growthshaper erbjuder ledstång i form av analys och stöd som ger er tydlig hjälp för hur ni når ert mål att vara tillväxt- och innovationsfokuserade.

Läs om Managementresan

Både-och-management är den nya konkurrensfaktorn

Management som både är entreprenöriellt och operationellt effektivt hanterar ditt företags utmaningar i en snabbföränderlig värld.


Growthshaper stöttar växande bolag med framforskad best practice och managementmetodik som gynnar både tillväxt och innovation. Ett erbjudande som få konkurrenter matchar.


Förenklat kan man säga att Growthshaper erbjuder ett ramverk som rätt applicerat ökar er tillväxt och stärker innovationsförmågan. Samtidigt bygger ni en attraktiv kultur och kan locka rätt kompetenser.

Våra kunder är beslutsfattare, företagsledare, investerare, Growth-managers och People & Culture Managers i växande digital natives-företag. Bolag som vill säkra verksamhetens tillväxt- och innovationsförmåga. Growthshaper mäter, analyserar, utbildar och coachar.


Vår mission är att våra kunder ska få fantastiskt frigörande management. Vi vill frigöra företagets potential, medarbetarnas fulla potential och engagemang , samt bidra till att företagen genuint bidrar till samhällets hållbarhet.

Growthshapers managementmodell bygger på empirisk forskning. Rätt applicerad ökar den er tillväxt och stärker innovationsförmågan. Samtidigt bygger ni en attraktiv kultur och kan locka rätt kompetenser.

Varför har både-och-management blivit så viktigt?

En stabil värld erbjuder förutsägbarhet. Så var det förr. Men nu är världen snabbrörlig, osäker, komplex och tvetydig (kallas också VUCA). 


I en oförutsägbar marknad måste företag vara flexibla för att kunna anpassa sig efter nya förutsättningar. Och entreprenöriella för att greppa nya affärsmöjligheter. Men också ha lagom mycket struktur för att vara effektiva. Management måste balansera dessa olika behov. Både-och är ett nyckelord. 

Growthshaper har en egen framforskad modell som visar hur sådant management ska se ut. Hur nära eller långt ifrån ligger ert management Growthshapers best-practice-modell?


Svara på tolv frågor och få en analys tillbaka.


Eller boka ett möte med oss och få den färdiga analysen direkt.

.app - Growthshapers verktygsplattform

Growthshapers verktygsplattform är under utveckling. För närvarande testar vi vilka verktyg som ger mest värde och som genererar betalningsvillighet. Vi vill gärna ha din feedback.

Om Growthshaper

Vi mäter, analyserar, utbildar och coachar i managementfrågor utifrån vår framforskade managementmodell. Vi bygger en digital plattform för datadriven analys, lärande samt självhjälp i managementfrågor. Vi stödjer företagsledare, beslutsfattare, investerare, growth-managers och people & culture-managers i växande bolag som vill säkra bolagets tillväxt- och innovationsförmåga. Av särskilt intresse är att hjälpa verksamheter över de känsliga faserna före och efter 20 respektive 50 medarbetare.

Vår managementmodell bygger på Annika Steibers uppmärksammade forskning om management i de framgångsrika Silicon Valley-bolagen Google, Tesla, LinkedIn, Facebook, Apigee och Twitter.


Utifrån denna har vi byggt en managementmetodik som visar styrkor och svagheter i befintligt management och hur detta ska utvecklas för att bli optimalt tillväxt- och innovationsorienterat.


Growthshaper ägs av Niklas Angmyr och Annika Steiber.

Blogg

Håller du på att bli 20+? Eller till och med 50+?

Jag snackar inte om ålder utan antal medarbetare. Det är välkänt att det finns vissa ’passager’ när en organisation växer. Ledare vittnar om att en sådan passage finns när man passerar 20 medarbetare (cirka förstås) och 50 medarbetare. Det som funkade innan 20/50 funkar inte efteråt. Man måste (delvis) vara ett annat bolag efter jämfört med innan.


Läs hela blogginlägget.

Kan bara bolag grundade 2003 eller senare bli agila?

Den kom en uppmaning från konferensen Agila Malmö 15e november. De söker talare med 'sting'. Så här skriver de:Jag går ju och bär på en uppfattning som också är grunden i Growthshapers marknadsstrategi: bolag grundade 2003 eller senare är målgruppen, äldre bolag är körda och är mao ingen idé att bearbeta. Det är ju en åsikt med lite sting och sagt och gjort, jag skrev ihop ett förslag på blixttal. Få se om det blir antaget.


Läs hela blogginlägget

Growthshapers varför: frigörande management

Vill du höra mig introducera ämnet? Se videon på Youtube.

Niklas Angmyr berättar om Growthshapers varför (vilket också kan kallas why eller syfte i världen).


Vill du veta mer så välkommen att läsa denna bloggtext.

KPI:er och isbergsdialoger

Ett KPI, key performance indicator, ska just vara ’Key’, det vill säga centralt och utvalt samt innebära en kausal konklusion. En logisk slutsats om vad som är verkligt viktigt på en övergripande nivå för att förstå den egna prestationen (performance). Samt en indikator (indicator), det vill säga inte nödvändigtvis en exakt sanning, men ett kännetecken på, en modell över, något som ett företag anser representera något åtråvärt.


Inspirationen till denna bloggpost kommer från många funderingar sedan förra bloggposten och intressanta delningar som spätt på dessa funderingar.


Läs mer

Fler bloggposter finns här.