Hackar tillväxten?

Är ni tillräckligt innovativa?

Growthshaper arbetar med mätning, analys, utbildning och coachning för att hjälpa ditt bolag att bli bättre på tillväxt och innovation. Vi gör det genom vår framforskade managementmodell.


Vi tillhandahåller ett management-KPI som visar tillväxt- och innovationsstyrkan i ditt företag. VILKET KPI HAR DITT FÖRETAG?

Både-och-management är den nya konkurrensfaktorn

Management som både är entreprenöriellt och operationellt effektivt hanterar ditt företags utmaningar i en snabbföränderlig värld.


Growthshaper stöttar kunder med framforskad benchmark och managementmetodik som gynnar både tillväxt och innovation. Ett erbjudande som få konkurrenter matchar.


Förenklat kan man säga att Growthshaper erbjuder ett ramverk som rätt applicerat ökar er tillväxt och stärker innovationsförmågan. Samtidigt bygger ni en attraktiv kultur och kan locka rätt kompetenser.

Våra kunder är beslutsfattare, företagsledare, investerare, Growth-managers och People & Culture Managers i digital natives-företag, som vill säkra bolagets tillväxt- och innovationsförmåga. Growthshaper mäter, analyserar, utbildar, coachar och levererar plattformstöd.


Vår mission är att våra kunder ska få fantastiskt management, för företagets framgång, för medarbetarnas engagemang och deras hållbarhet samt att företagen genuint gagnar samhället. Vi vill också disrupta managementbranschen.

Growthshapers managementmodell bygger på empirisk forskning.

Rätt applicerad ökar den er tillväxt och stärker innovationsförmågan.

Samtidigt bygger ni en attraktiv kultur och kan locka rätt kompetenser.

Varför har både-och-management blivit så viktigt?

En stabil värld erbjuder förutsägbarhet. Så var det förr. Men nu är världen snabbrörlig, osäker, komplex och tvetydig (kallas också VUCA). 


I en oförutsägbar marknad måste företag vara flexibla för att kunna anpassa sig efter nya förutsättningar. Och entreprenöriella för att greppa nya affärsmöjligheter. Men också ha lagom mycket struktur för att vara effektiva. Management måste balansera dessa olika behov. Både-och är ett nyckelord. 


Growthshaper har en egen framforskad modell som visar hur sådant management ska se ut.

Hur nära eller långt ifrån ligger ert management Growthshapers benchmark? Svara på åtta frågor och du får en analys tillbaka via mejl. Eller boka ett möte med oss och få den färdiga analysen direkt.

.app - Growthshapers verktygsplattform

Growthshapers verktygsplattform är under utveckling. För närvarande testar vi vilka verktyg som ger mest värde och som genererar betalningsvillighet. Vi vill gärna ha din feedback.

Om Growthshaper

Vi mäter, analyserar, utbildar och coachar i managementfrågor utifrån vår framforskade managementmodell. Vi bygger en digital plattform för datadriven analys, lärande samt självhjälp i managementfrågor. Vi stödjer företagsledare, beslutsfattare, investerare, growth-managers och people & culture-managers som vill säkra bolagets tillväxt- och innovationsförmåga.


Vår managementmodell bygger på Annika Steibers uppmärksammade forskning om management i de framgångsrika Silicon Valley-bolagen Google, Tesla, LinkedIn, Facebook, Apigee och Twitter.

Utifrån denna har vi byggt en managementmetodik som visar styrkor och svagheter i befintligt management och hur detta ska utvecklas för att bli optimalt tillväxt- och innovationsorienterat.


Growthshaper ägs av Niklas Angmyr och Annika Steiber.

Blogg

KPI:er och isbergsdialoger

Ett KPI, key performance indicator, ska just vara ’Key’, det vill säga centralt och utvalt samt innebära en kausal konklusion. En logisk slutsats om vad som är verkligt viktigt på en övergripande nivå för att förstå den egna prestationen (performance). Samt en indikator (indicator), det vill säga inte nödvändigtvis en exakt sanning, men ett kännetecken på, en modell över, något som ett företag anser representera något åtråvärt.


Inspirationen till denna bloggpost kommer från många funderingar sedan förra bloggposten och intressanta delningar som spätt på dessa funderingar.


Läs mer

Fyra verksamhets-KPI:er ditt företag borde ha

KPI:er är viktiga styrmedel för att skapa såväl kollektiva som individuella mål och beteenden som gynnar ett företags framgång. KPI står för Key Performance Indicators och det viktiga i sammanhanget är ’KEY’ som syftar på att det ska finnas få men mycket väsentliga indikatorer på hur bra verksamheten gör ifrån sig.


Allt för ofta görs ingen åtskillnad mellan KPI:er och PI:er och därigenom har det nödvändiga urvalet inte gjorts. Det kan finnas många PI:er som bygger upp få KPI:er. Men görs inte denna åtskillnad så står medarbetarna snart som åsnor mellan mängder av hötappar och naturligtvis tappar verksamheten då fokus.


Läs mer.

ÖL, PUNK och management

Googla Brewdog och på en halv sekund du får ungefär 2 820 000 resultat. Brewdog är med andra ord STORT. För er som missat det är Brewdog ett extremt framgångsrikt ölmärke. Och som bygger sin framgång på extrem, obstinat, fanatisk (etc) passion att brygga hantverksöl.


Brewdog grundades 2007. Då var de två anställda (och tillika grundare) samt en hund. De bryggde 105 000 liter. Tio år senare, är de över 1000 anställda plus en hund (är det samma?). De brygger 34 325 300 liter öl (en ökning med 32 700 %). De har 46 Brewdogbarer runt omkring i världen. Hur ska man förstå deras fantastiska tillväxt?


Läs mer.

Är behovet av rätt management underskattat?

Jag upplever att i bedömning av tillväxtföretag så läggs mycket fokus på innovation, affärsmodell, patent, marknad etc. Och det är ju bra. Men varför läggs så mycket mindre fokus på hur bolag styrs och vilket management som föreligger? 


På ett nyligen bevistat seminarium där bolag som söker kapital restes inga sådana frågor från publiken, som huvudsakligen besöktes av investerare. Varför? Är detta en blind fläck?


Läs mer.

Fler bloggposter finns här.