Målbild

och vägval

Nuläge

Genom Growthshapers managementmodell identifieras styrkor och svagheter i ert management. Och gap mellan önskat, upplevt och faktiskt läge. Därifrån tar vi ut en kompasskurs.

Lösningsdialog

Dialog mellan medarbetare, ledning och kunskapsnätverk ger insikter och skapar engagemang. Growthshaper har både analoga och digitala metoder för dialog mellan medarbetare, ledning och kunskapsnätverk. Utmaningar diskuteras ur många perspektiv. Lösningar selekteras fram.

Action

Du vill att saker ska hända. Vi också. Genom verktyg och metoder stödjer vi managementåtgärder som ska leda till högre tillväxt och innovationsförmåga. Löpande utvärdering och lärande. 

Coachning

Growthshaper erbjuder coachning i arbetet att utveckla företagets management i enlighet med Growthshapers managementmodell. Via samtal och målfokus hjälper vi ledare och beslutsfattare att bli mer aktiva och effektiva att utveckla 'både-och-management'.

Utbildningar

Growthshapers managementmodell

Denna utbildning genomförs i grupp, med deltagare från flera företag eller från samma.


Vi fokuserar på Growthshapers managementmodell som beskrivs i boken Silicon Valley-modellen.  Författaren Annika Steiber kan vid behov delta via Skype. 


Utbildningen innehåller föreläsningar, diskussioner och självstudier. Utbildningen kan genomföras komprimerat och över flera kurstillfällen. En första kursstart planeras till hösten 2018. 

Management innovation

I denna utbildning går vi djupare in i ämnet management innovation. Vi möter olika koncept och metoder för hur man kan leda och organisera företag på flexibla självbalanserande sätt. Teal, affärsagilitet, sociocracy, holacracy med flera koncept gås igenom. 


Growthshapers managementmodell är en generisk modell som de olika koncepten kan jämföras mot.


Innehållet kan styras av deltagarnas intresse. Gästföreläsningar förekommer. En första kursstart planeras hösten 2018.


organisationsskolan

Denna utbildning går tillbaka till i managementteorins rötter. Genom att lära oss mer om taylorism, Webers byråkratibegrepp, Henry Mintzberg 'Structure in fives' med mera så förstår vi varför dagens organisationer fungerar som de gör.


Detta är en öppen kurs som pågår över flera kurstillfällen. En första kursstart är planerad till våren 2019.

Med

mera

Genom Annika Steibers närvaro i Silicon Valley kan Growthshaper anordna utbildningar, inkubatormiljöer och nätverkande på plats i entreprenörskapets mecka. Eller något annat spännande som passar era behov för ökad tillväxt och innovation.