Målbild

och vägval

Management-KPI för tillväxt- och innovation

Med hjälp av Growthshapers management-KPI för ert företags tillväxt- och innovationsförmåga så får ni ett enkelt sätt att veta om ni har ett management som fullt ut stödjer tillväxt och innovation. Eller inte.


Tjänsten finns i två versioner. Freemium är envändarversionen för enstaka mätningar inklusive analysrapport. Premiumtjänsten erbjuder löpande mätning kvartalsvis eller halvårsvis samt webbaserad dashboard.

GPS - Growth Positioning Survey - Managementanalys

Tjänsten ger en komplett bild av styrkor, svagheter och gap utifrån Growthshapermodellens fokus på tillväxt och innovation.


Efter analysen har ni god insyn i er egna förmåga till tillväxt och innovation. Ni är redo att utfärda löften om hur ni ska ni ta er till en bättre position.

OKR - Objectives & Key Results

Du vill att saker ska hända. Vi också. Att jobba med Objectives (mål) och Key Results (nyckelresultat) formulerar mål, önskade resultatfokus och nödvändiga aktiviteter på företags-, avdelnings- och medarbetarnivå. Nu går ni från mätning och förståelse till action och lärande.

Coachning

Growthshaper erbjuder coachning i arbetet att utveckla företagets management i enlighet med Growthshapers managementmodell. Via samtal och målfokus hjälper vi ledare och beslutsfattare att bli mer aktiva och effektiva att utveckla 'både-och-management'.

Utbildningar

Growthshapers managementmodell

Denna utbildning genomförs i grupp, med deltagare från flera företag eller från samma.


Vi fokuserar på Growthshapers managementmodell som beskrivs i boken Silicon Valley-modellen.  Författaren Annika Steiber kan vid behov delta via Skype. 


Utbildningen innehåller föreläsningar, diskussioner och självstudier. Utbildningen kan genomföras komprimerat och över flera kurstillfällen. En första kursstart planeras till hösten 2018. 

Management innovation

I denna utbildning går vi djupare in i ämnet management innovation. Vi möter olika koncept och metoder för hur man kan leda och organisera företag på flexibla självbalanserande sätt. Teal, affärsagilitet, sociocracy, holacracy med flera koncept gås igenom. 


Growthshapers managementmodell är en generisk modell som de olika koncepten kan jämföras mot.


Innehållet kan styras av deltagarnas intresse. Gästföreläsningar förekommer. En första kursstart planeras hösten 2018.


organisationsskolan

Denna utbildning går tillbaka till i managementteorins rötter. Genom att lära oss mer om taylorism, Webers byråkratibegrepp, Henry Mintzberg 'Structure in fives' med mera så förstår vi varför dagens organisationer fungerar som de gör.


Detta är en öppen kurs som pågår över flera kurstillfällen. En första kursstart är planerad till våren 2019.

Med

mera

Genom Annika Steibers närvaro i Silicon Valley kan Growthshaper anordna utbildningar, inkubatormiljöer och nätverkande på plats i entreprenörskapets mecka. Eller något annat spännande som passar era behov för ökad tillväxt och innovation.