Utbildningar

Utforska det nya management- och organisationsidealet.

Förstå hur det påverkar och ska tillämpas i ditt företag.

Denna utbildning genomförs i grupp, med deltagare från flera företag eller från samma.


Vi fokuserar på Growthshapers managementmodell som beskrivs i boken Silicon Valley-modellen.  Författaren Annika Steiber kan vid behov delta via Skype. 


Utbildningen ger dig ett intro till hur din organisation ska bli både entreprenöriell dvs kommersiellt kunna nyttja affärsmöjligheter i omvärlden och operationellt effektivt, att bedriva sin verksamhet med lönsamhet. Detta är grunden i den framforskade Growthshaper-modellen, som vi ibland också kallar både-och-management och som av vissa betraktas som en agil managementmodell.


Program

• Intro till management innovation

• Growthshapermodellen

• Diskussion: hur mappar modellen mot ditt företag och dina erfarenheter?

• Case: implementering och process i litet konsultföretag

• Workshop: hur kan ditt företag bli lika mycket entreprenöriellt som operationellt effektivt?

• Reflektion och lärande


Efter utbildningsdagen fortsätter utbytet i lämplig digital kanal.


Niklas Angmyr, managementkonsult, entreprenör och grundare av Growthshaper är utbildningsledare. https://www.linkedin.com/in/niklasangmyr/


Boka dig på utbildningen – anmälan på Eventbrite

15e okt 1230-1630 Göteborg.

19e okt 0830-1230 Stockholm.

26e nov 1230-1630 Malmö.

28e nov 1230-1630 Göteborg.

30e nov 0830-1230 Stockholm.

Utbildningen hålls centralt på respektive ort. Vi återkommer senare om exakt var.


Pris

2495 SEK ex moms. Boka tre, betala för två. I priset ingår matig lunchmacka, fika och material.


Mer info genom utbildningsledare Niklas Angmyr, 0733-904079, niklas.angmyr@growthshaper.se.


Ladda ner PDF.

Management innovation

I denna utbildning går vi djupare in i ämnet management innovation. Vi möter olika koncept och metoder för hur man kan leda och organisera företag på flexibla självbalanserande sätt. Teal, affärsagilitet, sociocracy, holacracy med flera koncept gås igenom. 


Growthshapers managementmodell är en generisk modell som de olika koncepten kan jämföras mot.


Innehållet kan styras av deltagarnas intresse. Gästföreläsningar förekommer. En första kursstart planeras våren 2019.

organisationsskolan

Denna utbildning går tillbaka till i managementteorins rötter. Genom att lära oss mer om taylorism, Webers byråkratibegrepp, Henry Mintzberg 'Structure in fives' med mera så förstår vi varför dagens organisationer fungerar som de gör.


Detta är en öppen kurs som pågår över flera kurstillfällen. En första kursstart är planerad till hösten 2019.

Managementresan

Managementresan för tillväxt- och innovation

Med hjälp av Growthshapers managementmodell för ert företags tillväxt- och innovationsförmåga så får ni ett enkelt sätt att veta om ni har ett management som fullt ut stödjer tillväxt och innovation. Eller inte.


Tjänsten ger en komplett bild av styrkor, svagheter och balans mellan entreprenörskap och operationell effektivitet.


Tjänsten kan kompletteras med workshop som arbetar med gap mellan önskat läge, upplevt läge och faktiskt läge.

OKR - Objectives & Key Results

Du vill att saker ska hända. Vi också. Att jobba med Objectives (mål) och Key Results (nyckelresultat) formulerar mål, önskade resultatfokus och nödvändiga aktiviteter på företags-, avdelnings- och medarbetarnivå. Nu går ni från mätning och förståelse till action och lärande.

Coachning

Growthshaper erbjuder coachning i arbetet att utveckla företagets management i enlighet med Growthshapers managementmodell. Via samtal och målfokus hjälper vi ledare och beslutsfattare att bli mer aktiva och effektiva att utveckla 'både-och-management'.

Föreläsningar.

Med mera

Growthshaper kan ge flera olika föreläsningar beroende på er infallsvinkel och hämtat ur vår rika erfarenhet. Läs mer om föreläsningar.


Genom Annika Steibers närvaro i Silicon Valley kan Growthshaper anordna utbildningar, inkubatormiljöer och nätverkande på plats i entreprenörskapets mecka. Eller något annat spännande som passar era behov för ökad tillväxt och innovation.