Action

Så här långt in i processen har ett antal förbättringsförslag genererats. Som dessutom är tydliga i genomförande och målsättningar.


Nu är det hög tid att skrida till verket att genomföra åtgärder och utvecklingsinsatser. Growthshaper stödjer genomförandet genom verktyg och metoder. 


Men vi gör det inte åt er. Vår ambition är att ni har kompetens och kapacitet att genomföra rekommenderade managementförändringar själva. Vi har också utbildning och coachinsatser som stärker er egna förmåga.


Om ni ändå vill ha extern hjälp  kan Growthshaper förmedla behovet till lämplig konsult som är utbildad av oss i vår managementmodell.