Lösningsdialog

Nytta med lösningsdialog är att inventera och fördjupa sig i de styrkor och svagheter som företaget har i sitt management. Detta sker dels i dialog mellan ledning och medarbetare. Kunden kan också få input från en community av företagsledare och kunskapsnätverk i motsvarande situationer.


Metoderna är flera och i kombinationer av analoga verktyg och Growthshapers digitala plattform.


Lösningsdialogen 'loggas' i ett system med full historik. Detta för att skapa transparens vilket är särskilt viktigt i kompetens- och kulturhänseende.