Föreläsningar

Det nya managementidealet

Föreläsningen Det nya managementidealet handlar om hur den traditionella och hittills förhärskande top-down byråkratiska managementet håller på att avlösas av adhocratiskt management som har mycket mer fokus på adaptiv problemlösning. Men vi har rötterna i taylorism och den administrativa skolan. Hur kan organisationer frigöra sig från detta arv och mer fritt anamma det nya managementidealet som handlar om att balansera två drivkrafter; operationell effektivitet med adaptivitet.


Föreläsningen genomförs av Niklas Angmyr, grundare av Growthshaper.


Det POSt-digitala organisationen

Föreläsningen Den post-digitala organisationen berättar om digital transformation och den organisation som är digitalt transformerad. Snart, eller redan nu(?), är digitalt lika oreflekterat givet som elektriciteten ut genom väggen i två hål. Och just elektrifieringen ger intressanta återblickar. Många verksamheter som avvaktade vad det skulle 'bli av' elektricitet missade tåget redan där. Men samtidigt tog det lång tid att förstå att elektricitet inte var en annan slags ångkraft. Den faktiska omstöpningen av fabriken tog lång tid. Kommer digitaliseringens omstöpande kraft också dröja?


Föreläsningen tittar framåt och reflekterar kring organisationen där digitalt är allerstädes närvarande och inte en 'add-on' såsom många organisationer tycks tro idag.


Föreläsningen ges av Niklas Angmyr, grundare av Growthshaper.


framtidens arbete och arbetsplats

Föreläsningen Framtidens arbete och arbetsplats tittar på frågan där det fysiska kontoret 'gifter ihop sig' med den digitala arbetsplatsen. Frågan i traditionella organisationer börjar ofta med idéer att införa ett aktivitetsbaserat kontor, eller någon av alla dess dialekter. Det blir då en rad ställningstaganden som övergripande handlar om hur man vill jobba tillsammans och hur det arbetet ska vara effektivt, engagerande och kreativt. Och hur man ska förhålla sig till diverse digitala koncept som verktyg, arbetssätt, ledarskap och stress.


Den unga, och företrädesvis lilla organisationen, däremot har inte dessa våndor. Hos dessa ser man snarare man just framtidens arbete och arbetsplats.


Föreläsningen utgår från omfattande research 2016 vars resultat fortfarande har stor giltighet.


Föreläsningen ges av Niklas Angmyr, grundare av Growthshaper.

Entreprenörskap: Den nya konkurrensfaktorn för framtidens företag och organisationer

Föreläsningen ges av tekn dr Annika Steiber, delägare i Growthshaper.


Management for entrepreneurship and innovation management in a Digital Age

Föreläsningen ges av tekn dr Annika Steiber, delägare i Growthshaper.


Management in the Digital Age. Will China Surpass Silicon Valley?

Föreläsningen ges av tekn dr Annika Steiber, delägare i Growthshaper.