GPS - Growth Positioning Survey

Managementanalys

GPS, Growth Positioning Survey, är en fördjupad managementanalys som kan genomföras som en konsekvens av KPI-mätningar. Eller självständigt. Det är en survey som riktas till ledning och medarbetare samt kompletteras med tre till fem intervjuer.


Tillväxt- och innovationsfokuserat management har entreprenörskap och operationell effektivitet i sitt DNA. GPS ger en fördjupad förståelse av hur företagets management är positionerat visavi dessa grundläggande egenskaper. Och i tre dimensioner; ledningens önskade respektive upplevda läge samt medarbetarnas.


GPS-tjänsten ger en komplett bild av styrkor, svagheter och gap utifrån Growthshapermodellens åtta managementområden; vision, högsta ledning, medarbetarskap, kultur, ledarskap, organisering, koordinering, informationsprocesser; samt systemperspektiv och dynamisk förmåga.


Efter analysen har ni god insyn i er egna förmåga till tillväxt och innovation. Ni är redo att utfärda löften om hur ni ska ni ta er till en bättre position.


Leveransen består i analysrapport samt workshop.


Pris: 39 000 SEK + moms + eventuella resekostnader.


Grunderbjudandet i GPS kompletteras med fördel av ytterligare intervjuer, dialoglösningar, rådgivningscommunity bestående av andra företagsledare, kunskapsnätverk samt utbildnings- och coachtjänster. Begär offert.