Premiumtjänst

Management-KPI för tillväxt- och innovation

Detta är en abonnemangstjänst som ger er möjlighet att löpande följa ett mycket viktigt KPI, nämligen företagets orientering och styrka vad gäller tillväxt och innovation.


Utgångspunkten är Growthshapers empiriskt framforskade modell utifrån snabbväxare i Silicon Valley. Utifrån ledningens och medarbetarnas uppfattning i åtta perspektiv levererar vi ett KPI som ger tydlig indikation på hur väl ni når ert mål att vara tillväxt- och innovationsfokuserade.


KPI:et ger också indikation i vilken eller vilka av dessa åtta managementområden som behöver utvecklas. Dessa åtta är: 

- vision

- högsta ledning

- medarbetarskap

- kultur

- ledarskap

- organisering

- koordinering

- informationsprocesser


Mätningen genomförs månadsvis eller kvartalsvis. Leveransen består av en analysrapport per mättillfälle samt personlig presentation och diskussion varje kvartal. Pris 12 000 SEK + moms och ev resekostnader.