Managementresan - utveckla era agila förmågor


Detta är en tjänst över en längre period som ger er möjlighet att löpande förstå och utveckla ert agila management som förutsättning för tillväxt och innovation.

Utgångspunkten är Growthshapers empiriskt framforskade modell utifrån snabbväxare i Silicon Valley. Utifrån ledningens och medarbetarnas uppfattning i tio perspektiv levererar vi analys och stöd som ger er tydlig hjälp för hur ni når ert mål att vara tillväxt- och innovationsfokuserade.


Managementresan visar på styrkor och svagheter vad gäller:

- vision

- högsta ledning

- medarbetarskap

- kultur

- ledarskap

- organisering

- koordinering

- informationsprocesser

- öppet systemperspektiv

- dynamisk förmåga


Först kommer vi och genomför en workshop med fokus på önskat, upplevt och faktiskt läge. Därefter genomför vi en nollmättming, nuläge, som blir benchmark. Mätningen genomförs därefter kvartalsvis. Leveransen består av en analysrapport per mättillfälle samt personlig presentation och diskussion varje kvartal.

Intresserad? Hör av er för mer info om innehåll och pris.