Managementresan i tillväxtbolag

Detta är en tjänst över nio månader som ger er möjlighet att löpande förstå och utveckla ert management som förutsättning för tillväxt och innovation.


Utgångspunkten är Growthshapers empiriskt framforskade modell utifrån snabbväxare i Silicon Valley. Utifrån ledningens och medarbetarnas uppfattning i tio perspektiv levererar vi ett analys och stöd som ger er tydlig hjälp för hur ni når ert mål att vara tillväxt- och innovationsfokuserade.


Managementresan visar styrkor och svagheter vad gäller:  

- vision

- högsta ledning

- medarbetarskap

- kultur

- ledarskap

- organisering

- koordinering

- informationsprocesser

- öppet systemperspektiv

- dynamisk förmåga


Mätningen genomförs kvartalsvis. Leveransen består av en analysrapport per mättillfälle samt personlig presentation och diskussion varje kvartal.


Pris (SEK exkl moms, kostnader för resor tillkommer):

Antal medarbetare i bolaget: ≤ 25

Per medarbetare: 2 250

Workshop med fokus på önskat, upplevt och faktiskt läge: 25 000

Övriga tjänster i tillägg (per h): 800


Antal medarbetare i bolaget: 26-60

Per medarbetare: 2 750

En (1) workshop med fokus på önskat, upplevt och faktiskt läge, ingår

Övriga tjänster i tillägg (per h): 1 000


Antal medarbetare i bolaget: > 60

Per medarbetare: 3 000

Två (2) workshops med fokus på önskat, upplevt och faktiskt läge, ingår

Övriga tjänster i tillägg (per h): 1 200


Bolag utanför Growthshapers målgrupp offereras i samarbete med externa partners.