Nuläge

Ledningens önskade och upplevda förmåga vad gäller innovation och tillväxt jämförs med medarbetarnas som utgör det faktiska läget. Tre lägen detekteras och sannolikt också tre gap att jämföra med benchmarkidealet. 


Analysen genomförs med fördel varje kvartal eller halvår och fungerar då som ett 'early-warning-system'. 


Nulägesanalysen ger tydlig vägvisning i vilka av åtta managementområden som behöver utvecklas. Dessa åtta är: 

vision

högsta ledning

medarbetarskap

kultur

ledarskap

organisering

koordinering

informationsprocesser


Analysen betonar modellen fyra bakomliggande förklaringsfaktorer: 

dynamisk förmåga

systemtänk

entreprenörskap

operationell effektivitet


Inventering kan också ske kopplat till data i affärssystem. Om t ex medarbetarskapet är en svaghet kan fördjupad analys ske i system för medarbetarnöjdhet.