OKR - Objectives & Key Results

Att jobba med Objectives (mål) och Key Results (nyckelresultat) är en given konsekvens av Tillväxt- och Innovations-KPI:et samt managementanalysen.


Tillväxt- och Innovations-KPI:et är det övergripande företagsmålet som bryts ned i mål (O), nyckelresultat (KR) och aktiviteter på avdelnings- och medarbetarnivå. Genom omsorgsfullt urval drivs ett tydligt utvecklingsarbete som blir inkluderande och transparent.


OKRs sätts års- och kvartalsvis. De skall vara graderbara utifrån måluppfyllnad, utmanande och få.


Syftet med OKR: er är 'action'. Growthshaper stödjer genom verktyg och metoder men vi gör inte jobbet åt er. Vår ambition är att stödja er kompetens och kapacitet att genomföra action själva. Vi har utbildning och coachinsatser som stärker er förmåga.


Om ni ändå vill ha extern hjälp  kan Growthshaper förmedla behovet till lämplig konsult som är utbildad av oss i vår managementmodell.


Begär offert.