TESTA ERT MANAGEMENT

Denna tjänst ger dig ett snabbtest som visar hur mycket ditt företags management är ett solitt backbone/ramverk/ryggrad dvs förutsättningar för tillväxt och innovation. Analysen du får i testet är baserat på svar från en (1) person. Det är mycket troligt att samtliga medarbetares uppfattning om bolagets management är annorlunda. Är du intresserad av en sådan analys så tipsar vi om Growthshapers tjänst Managementresan som är en mer fullödig analys.


Utgångspunkten är Growthshapers empiriskt framforskade modell utifrån snabbväxare i Silicon Valley. Utifrån svar i tio perspektiv levererar vi en analysrapport som ger indikation på i vilken mån ert management är tillväxt- och innovationsfokuserat. Vi bedömer: vision, högsta ledning, medarbetarskap, kultur, ledarskap, organisering, koordinering samt informationsprocesser, systemperspektiv samt dynamisk förmåga.


Här följer enkäten som tar 2 min att besvara. OBS. DET KAN TA LITE TID INNAN ENKÄTEN LADDATS NED.
Eller vill du hellre träffas?


BOKA analysmöte med growthshaper.