Utbildning 1 -

Etablera både-och-management i växande unga bolag


4 timmar inkl fikapaus och arbetslunch. Ungefärlig disposition i parentes.

- Intro. Förväntnings-Kanban

- Intro till agilt både-och-management (20 min)

- Koncept och metoder för management innovation (40 min)

- Growthshapermodellen. Test: Managementstyrkor och –svagheter. Balans mellan entreprenörskap och operationell effektivitet. (30 min)

- Diskussion: önskat läge vs upplevt läge vs faktiskt läge. (30 min)

- Fika (15 min)

- Vad är rätt struktur och rätt ’mängd’ struktur i olika bolagsfaser. Konceptet Minimum Viable Structure. Presentation och diskussion. (30 min)

- Case: Hur ska bolag X förbli agilt i tillväxt? (45 min)

- Avslutning, reflektion och lärande


Efter utbildningsdagen fortsätter utbytet i lämplig digital kanal.