Utbildning 2 -

Agil transformation och både-och-management i mogna bolag


4 timmar inkl fikapaus och arbetslunch. Ungefärlig disposition i parentes.

- Intro. Förväntnings-Kanban

- Intro till agilt både-och-management (20 min)

- Koncept och metoder för management innovation (40 min)

- Growthshapermodellen. Test: Managementstyrkor och –svagheter. Balans mellan entreprenörskap och operationell effektivitet. (30 min)

- Diskussion: önskat läge vs upplevt läge vs faktiskt läge. (30 min)

- Fika (15 min)

- Vad är rätt struktur och rätt ’mängd’ struktur i mogna bolagsfaser. Koncepten Minimum Viable Bureaucracy, Bureaucracy-busting, Agile Fluency Model mfl. Presentation och diskussion. (30 min)

- Case: Hur ska bolag Y driva sin agila transformation? (45 min)

- Avslutning, reflektion och lärande


Efter utbildningsdagen fortsätter utbytet i lämplig digital kanal.