Har ni tillväxtmanagement? Mät ert KPI. Lär och utveckla.

Denna tjänst ger dig ett 'snabb-KPI' som visar hur mycket ditt företags management är ett solitt backbone/ramverk/ryggrad för tillväxt och innovation. KPI:et är baserat på svar från en (1) person. Det är mycket troligt att samtliga medarbetares uppfattning om bolagets management är annorlunda. Är du intresserad av en sådan analys så tipsar vi om Growthshapers KPI Premium.


Utgångspunkten för KPI:et är Growthshapers empiriskt framforskade modell utifrån snabbväxare i Silicon Valley. Utifrån din uppfattning i åtta perspektiv levererar vi en analysrapport som ger indikation på hur i vilken mån ert management är tillväxt- och innovationsfokuserat som helhet samt i modellens åtta managementområden: vision, högsta ledning, medarbetarskap, kultur, ledarskap, organisering, koordinering samt informationsprocesser.


I den analysrapport du får bygger Growthshapers beräkningsmodell på ett medelvärde i mitten av skalan 0-10. Varje skalsteg (1) motsvarar 10% av en totala skalan 0-10. I ett senare skede när Growthshaper har tillräckligt mycket empiriska data kommer skalan beräknas relativt ett faktiskt empiriskt medelvärde. Growthshaper återkommer då med en uppdaterad analysrapport.

Eller vill du hellre träffas?

efter mötet får du en färdig analys i handen.

BOKA analysmöte med growthshaper.