Growthshapers agila managementmodell

Growthshapers agila managementmodell beskriver hur ett bolag ska ledas för att växa och vara innovativt i en snabbföränderlig värld. Den täcker åtta olika managementområden:


- vision

- högsta ledning

- medarbetarskap

- kultur

-ledarskap

-organisering

-koordinering

-informationsprocesser


Områdena ska inte ses som åtskilda delar, tvärtom är systemperspektiv och helhetssyn viktigt. Och tillsammans med dynamisk förmåga, det vill säga förmåga att; känna av möjligheter i omvärlden, ta sig an dessa möjligheter samt, förnya sig, leder detta sammantaget till uthållig tillväxt och innovationskapacitet.


Modellen är framforskad av Annika Steiber och Sverker Alänge utifrån fallstudier hos sex agila Silicon Valley-företag som just lyckats med denna kombo. Modellen är beskriven i boken Silicon Valley-modellen och ska förstås som en generisk agil managementmodell.


Modellens DNA är förståelsen för hur entreprenörskap och operationell balanseras i en verksamhet som ett medel för tillväxt och innovation. Bara entreprenörskap leder till nyskapande men ingen volymaffär. Bara operationell effektivitet leder till lönsamhet men till en krympande totalaffär över tid eftersom företaget inte varit lyhört för nya marknadsmöjligheter. Men genom att aktivt söka entreprenöriella möjligheter och 'finansiera' dessa genom operationell effektivitet skapas innovation (dvs nyskapande + kundvärde) som leder till tillväxt.

Ramverk som förenar Growth, People, Culture med management som överordnat paraply

Ett företag med tillväxtambitioner bedriver sannolikt Growth management. Ett arbete som fokuserar på mätning, produktutveckling och marknadsföring. Syftet är att få kunder att bli fler, använda produkten mer, bli mer lojala etc.


Ett företag med tillväxtambitioner sätter sannolikt också medarbetaren i centrum. Kanske har de en People & Culture manager. Genom duktiga entreprenöriella talanger fås innovation och stor arbetskapacitet. Människorna och kulturen blir bränslet som driver företaget uppåt framåt.


Men hur mycket hänger dessa två områden ihop?

'

"Insidan måste leverera det utsidan lovar" sa en klok konsult. 'Growth' är det utåtriktade som utfärdar löften för medarbetarna på insidan att leverera och leva upp till. Förhoppningsvis hänger de två områdena ihop men är det givet?


Har ni ett North Star Metric inom ert förtag? Management-KPI:et för tillväxt och innovation kompletterar detta metric genom att titta på de bakomliggande förutsättningarna för tillväxt. När North Star Metric inte når de uppnådda målen kan man få svar på varför genom Growthshapers KPI.


Säkert bedriver ni mätningar av medarbetarengagemang och nöjdhet. När engagemang och nöjdhet inte är så högt som önskat så kan Growthshapers management-KPI ge svar på varför genom att mäta bakomliggande faktorer.


Growthshapers agila managementmodell är således ett ramverk som innefattar både growth som people som culture. Growthshapermodellen är en övergripande heltäckande modell för hela verksamhetens management. Growthshapers managementmodell är ett ramverk som förenar tillväxts-, medarbetsarskaps- och kulturmanagement. Dessa kan inte leva i skilda världar. Med vår förenande modell så kan du som företagsledare vara lugn att insidan kan och orkar leverera engagemang, kreativitet och arbetsglädje. Utan att tillväxten hackar.

Detta är en rubrik

Detta är en rubrik

Nyttan med Growthshapers agila managementmodell

Det finns många nyttor med Growthshapers agila managementmodell. Det är ett generisk ramverk som beskriver hur management ska vara 'riggat' för att verksamheten långsiktigt ska växa och vara innovativ. DNA:et i sådant management är att det stödjer entreprenörskap samtidigt som verksamheten är operationellt effektiv.


Så under förutsättningen att man betraktar tillväxt och innovation som avgörande egenskaper i en verksamhet så kan Growthshapers modell ha många infallsvinklar, användningsområden och nyttor:


- ramverk och målbild för tillväxt- och innovationsinriktat agilt management

- verktyg för att vässa verksamheten

- prioriteringsverktyg

- som bolagstest (tänk personlighetstest fast på bolagsnivå)

- hälsocheck – hur 'friskt' är ditt bolag?

- åskådliggöra management som konkurrensfaktor

- för företagsbesiktningar och 'due diligence'

- för KPI:er och dashboards för managementstyrning

- som analysverktyg och för att identifiera förbättringsområden

- som transparent och gemensam plattform för dialog i förbättringsarbete

- som KPI och 'positionerings-metric', 'var befinner vi oss i universumet mellan entreprenörskap och operationell effektivitet?'

- som OKR för målstyrning

- [ditt förslag] (kommunicera detta gärna till oss)


Generellt så tror vi på Growthshaper på mätbarhet eftersom detta en lärprocess. Det är därför modellen är operationaliserad.


Så oavsett om du är beslutsfattare, företagsledare, investerare eller styrelseledamot - som vill säkra ditt bolags tillväxt- och innovationsförmåga - så kan Growthshaper hjälpa dig i din ambition.

Det nya managementparadigmet

När blev världen snabbföränderlig? Ett givet årtal kan naturligtvis inte ges men kanske var oljekrisen i början av sjuttiotalet den första tydliga tecknet på en global komplex ekonomi i förändring, från stabilitet, till just förändring. Nu är snarare det konstanta förändring och i allt snabbare takt.


Detta påverkar naturligtvis hur organisationer bör ledas. Om omvärlden är föränderlig så bör organisationen anpassas efter nya förutsättningar. Titta gärna på denna video som på ett utmärkt sätt beskriver detta.


Growthshaper menar att den traditionella organisationen har passerat sin höjdpunkt. Denna har byggt på hög grad av omvärldstabilitet och blir därför mycket duktig på att optimera förutsägbara variabler. Den blir i sin mest fulländade form en mekanistisk byråkrati. Men stel och förändringsobenägen. Och därmed inte ändamålsenlig.


Allt fler alternativa organiseringsformer och koncept dyker upp. Sociocracy, business agility, spaghetti organisation, beyond budgeting, dual operating system, platt organisation, lean är några exempel. Dessa dyker upp som alternativ till den traditionella organisationen, för att göra organisationer ändamålsenliga och anpassliga till en snabbföränderlig omvärld. De kan kallas adhokratier för de är agila, de lägger fokus på problemlösningsförmåga det vill säga förmåga att hantera de problem som ständig förändring leder till, om och om igen.


Det är Growthshapers övertygelse att adhokrati är framtidens organisation. Problemlösningsförmåga, kreativitet och utveckling skapar affärsvärde det vill säga förmåga att hantera förändringar, ny teknik, nya marknadsbehov - kort och gott det oförutsägbara. Det förutsägbara kommer att hanteras av AI och svarta fabriker.

Agilt management som backbone

Är du vältränad? Sover du gott? Äter du sunt? Grattis, sannolikheten att du mår bra är stor. Dessutom så är du sannolikt också stark och uthållig i ditt arbete och dina åtaganden. Du har etablerat en grund, goda förutsättningar, ett 'backbone' (eller i direktöversättning ryggrad) som gör det möjligt för dig att förverkliga utmaningar, uthålligt arbete och goda beslut. Det är ju inte ryggraden i sig som gör jobbet åt dig men utan en väl fungerande ryggrad så är inte mycket som blir görbart.


Samma sak är det med management i företag. Ett management i sig självt skapar inte tillväxt och innovation. Men rätt management som backbone, innebär att entreprenörskap spirar, högsta ledningen och medarbetare spanar ut i omvärlden, ser möjligheter, fångar dessa och omvandlar till affärer. Innovation och tillväxt blir konsekvensen.


Ett gott backbone innebär också att individer som kan och vågar rekryteras. Att bolaget lär av misstag. Att man kommunicerar öppet. Att en kultur etableras som är uppåt framåt.


Ett sunt väl fungerande, ändamålsenligt, agilt management, utifrån omvärldens förutsättningar, möjliggör och ökar sannolikheten för stark tillväxt och mycket innovation. 


Growthshapers agila managementmodell är framtagen utifrån studier av bolag som just haft ett väl fungerande management som 'backbone'. De har haft en gedigen sundhet som sammantaget leder till betydligt mer rätt än fel. I detta backbone finns entreprenörskap parat med operationell effektivitet som i kombination leder till innovation och tillväxt.


För som Maya Angelou säger: Nothing will work unless you do.  Och utan rätt backbone blir det antingen inget 'do' eller fel 'do'. Det gäller dig som person. Och det gäller ditt företag.


PS: Möjliggörare är ett alternativt ord till backbone. Rätt management är inte själva lösningen i sig. Den realiserar inte tillväxt och innovation automatiskt. Det behövs också specifika mål och faktiska aktiviteter. Men utan rätt management som möjliggörare kommer det bli väldigt mycket svårare att lyckas med dessa mål och aktivitetera.