Growthshapers managementmodell

Growthshapers managementmodell beskriver hur ett bolag ska ledas för att växa och vara innovativt i en snabbföränderlig värld. Den täcker åtta olika managementområden:


- vision

- högsta ledning

- medarbetarskap

- kultur

-ledarskap

-organisering

-koordinering

-informationsprocesser


Områdena ska inte ses som åtskilda delar, tvärtom är systemperspektiv och helhetssyn viktigt. Och tillsammans med dynamisk förmåga, det vill säga förmåga att; känna av möjligheter i omvärlden, ta sig an dessa möjligheter samt, förnya sig, leder detta sammantaget till uthållig tillväxt och innovationskapacitet.


Modellen är framforskad av Annika Steiber och Sverker Alänge utifrån fallstudier hos sex Silicon Valley-företag som just lyckats med denna kombo. Modellen är beskriven i boken Silicon Valley-modellen och ska förstås som en generisk managementmodell.

Ha rätt management som 'backbone'

Är du vältränad? Sover du gott? Äter du sunt? Grattis, sannolikheten att du mår bra är stor. Dessutom så är du sannolikt också stark och uthållig i ditt arbete och dina åtaganden. Du har etablerat en grund, goda förutsättningar, en 'backbone' (eller i direktöversättning ryggrad) som gör det möjligt för dig att förverkliga utmaningar, uthålligt arbete och goda beslut. Det är ju inte ryggraden i sig som gör jobbet åt dig men utan en väl fungerande ryggrad så är inte mycket som blir görbart.


Samma sak är det med management i företag. Ett management i sig självt skapar inte tillväxt och innovation. Men rätt management som backbone, innebär att entreprenörskap spirar, högsta ledningen och medarbetare spanar ut i omvärlden, ser möjligheter, fångar dessa och omvandlar till affärer. Innovation och tillväxt blir konsekvensen.


Ett gott backbone innebär också att individer som kan och vågar rekryteras. Att bolaget lär av misstag. Att man kommunicerar öppet. Att en kultur etableras som är uppåt framåt.


Ett sunt väl fungerande, ändamålsenligt management, utifrån omvärldens förutsättningar, möjliggör och ökar sannolikheten för stark tillväxt och mycket innovation. 


Growthshapers managementmodell är framtagen utifrån studier av bolag som just haft ett väl fungerande management som 'backbone'. De har haft en gedigen sundhet som sammantaget leder till betydligt mer rätt än fel. I detta backbone finns entreprenörskap parat med operationell effektivitet som i kombination leder till innovation och tillväxt.


För som Maya Angelou säger: Nothing will work unless you do.  Och utan rätt backbone blir det antingen inget 'do' eller fel 'do'. Det gäller dig som person. Och det gäller ditt företag..

Det nya management- och organisationsparadigmet

När blev världen snabbföränderlig? Ett givet årtal kan naturligtvis inte ges men kanske var oljekrisen i början av sjuttiotalet den första tydliga tecknet på en global komplex ekonomi i förändring, från stabilitet, till just förändring. Nu är snarare det konstanta förändring och i allt snabbare takt.


Detta påverkar naturligtvis hur organisationer bör ledas. Om omvärlden är föränderlig så bör organisationen anpassas efter nya förutsättningar.


Growthshaper menar att den traditionella organisationen har passerat sin höjdpunkt. Denna har byggt på hög grad av omvärldstabilitet och blir därför mycket duktig på att optimera förutsägbara variabler. Den blir i sin mest fulländade form en mekanistisk byråkrati. Men stel och förändringsobenägen. Och därmed inte ändamålsenlig.


Allt fler alternativa organiseringsformer och koncept dyker upp. Sociocracy, business agility, spaghetti organisation, beyond budgeting, dual operating system, platt organisation, lean är några exempel. Dessa dyker upp som alternativ till den traditionella organisationen, för att göra organisationer ändamålsenliga och anpassliga till en snabbföränderlig omvärld. De kan kallas adhocratier för de lägger fokus på problemlösningsförmåga det vill säga förmåga att hantera de problem som ständig förändring leder till, om och om igen.


Det är Growthshapers övertygelse att adhocratin är framtidens organisation. Problemlösningsförmåga, kreativitet och utveckling skapar affärsvärde det vill säga förmåga att hantera förändringar, ny teknik, nya marknadsbehov - kort och gott det oförutsägbara. Det förutsägbara kommer att hanteras av AI och svarta fabriker.