Om Growthshaper

För beslutsfattare i bolag grundade 2003 eller senare som vill säkra bolagets tillväxt- och innovationsförmåga är Growthshaper utbildare, coach och plattformsleverantör som stöttar med framforskad benchmark och välgrundade utvecklings- och åtgärdsförslag för fantastiskt management. Till skillnad från externa managementkonsulter så erbjuder Growthshaper datadriven kunskap, lärande och självhjälpsverktyg.

Growthshapers mission är transformera hur företag styrs och utvecklas så att de 

- blir sociala, hållbara och ändamålsenliga

- genuint tillgodoser mänskliga behov och förmågor

- låter individer utvecklas och växa.

Vår strävan ansluter till FNs mål nummer 8 och 9

Strategin är att etablera Growthshaper på den svenska marknaden som utbildare, coach och kunskapspartner för digital natives-bolag i behov som gäller tillväxt och innovation. Parallellt pågår utveckling av digitala verktyg och en datadriven självhjälpsplattform som syftar till att göra målgruppen självständig från extern expertis. Affärsmodellen ska vara exponentiell. Vi avser att bygga upp en stor benchmarkbas där företag kan jämföra sig med andra samt kunna hjälpa varandra. Prediktiv rådgivning, marknadsplats och lösningar baserade på blockchainteknologi är lösningar som ska komma till. Growthshaper har en global ambition. 

Vi söker teknisk och affärsmässig kompetens inom flera områden. Vi söker också kapital för att kunna växa i snabb takt. Välkommen att kontakta oss om du vill ansluta dig till teamet.

Grundare och ägare är Niklas Angmyr, entreprenör, och Annika Steiber, forskare inom managementinnovation. Verksamheten startade våren 2018.