Du sökte Palorial - och fann Growthshaper

Palorial drevs av Niklas Angmyr som numera fokuserar på Growthshaper. En hel del av det som Palorial tyckte, tänkte och levererade kring digital verksamhetsutveckling är numera en del av Growthshaper. Men Growthshaper lägger betoningen på utveckling av management. Det gör vi för att digitalisering fordrar förändrat management. Och för att uthållig tillväxt och innovationsförmåga kräver nytt managementtänk. Detta beskriver vi i vår Growthshapermodell.

Vad är ditt företags Tillväxt- och Innovations-KPI?

Svara på frågorna (2 min) och få en kostnadsfri resultatanalys. Sitter du med en smartphone? Vrid telefonen, landskapsläge är enklast. Eller vill du hellre träffas? Efter mötet får du en färdig analys i handen. Boka analysmöte med Growthshaper.