Du sökte Palorial - och fann Growthshaper

Palorial drevs av Niklas Angmyr som numera fokuserar på Growthshaper. En hel del, men inte allt, av det som Palorial tyckte, tänkte och levererade kring digital verksamhetsutveckling är numera en del av Growthshaper. Men Growthshaper lägger betoningen på utveckling av management. Det gör vi för att digitalisering fordrar förändrat management. Och för att uthållig tillväxt och innovationsförmåga kräver nytt managementtänk.


Detta beskriver vi i vår Growthshapermodell. Vill du veta mer så välkommen att kontakta Growthshaper.